Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 07:16
kontakt
TRIGGO

Komunikaty

31/05/23 22:29 brak uprawnień TRIGGO SA (20/2023) Uzupełnienie do raportu rocznego Triggo oraz Grupy Kapitałowej Triggo za 2022 rok obrotowy
13/05/23 22:31 brak uprawnień TRIGGO SA (18/2023) Aktualizacja harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2023 r. - odstąpienie od publikowania skonsolidowanych raportów okresowych
10/05/23 17:21 brak uprawnień TRIGGO SA (17/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 r.
05/05/23 09:24 brak uprawnień TRIGGO SA (16/2023) Zmiana podmiotu pełniącego funkcję Autoryzowanego Doradcy dla Spółki
19/04/23 23:32 brak uprawnień TRIGGO SA (15/2023) Korekta raportu nr 14/2023
13:22 brak uprawnień TRIGGO SA (14/2023) Powołanie osoby zarządzającej
28/03/23 09:01 brak uprawnień TRIGGO SA (13/2023) Nałożenie sankcji upomnienia na spółkę Triggo S.A.
27/03/23 19:05 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki TRIGGO
22/03/23 18:28 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na NewConnect akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportów okresowych za IV kwartał roku obrotowego 2022
20/03/23 23:23 brak uprawnień TRIGGO SA (12/2023) Raport roczny Triggo S.A. za rok obrotowy 2022
17/03/23 19:05 TRIGGO S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
22/02/23 01:06 TRIGGO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 21 lutego 2023 r.
00:10 brak uprawnień TRIGGO SA (11/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
00:05 brak uprawnień TRIGGO SA (10/2023) Powołanie osoby nadzorującej
00:00 brak uprawnień TRIGGO SA (9/2023) Treść uchwał podjętych podczas obrad drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 21 lutego 2023 r.