Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.24, godz. 09:23
kontakt
TREX

Komunikaty

22/05/24 19:34 TREX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 maja 2024 roku
19:10  brak uprawnień TREX SA (8/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
19:00  brak uprawnień TREX SA (7/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 maja 2024 roku
10/05/24 18:06  brak uprawnień TREX SA (6/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
25/04/24 22:51  brak uprawnień TREX SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 maja 2024 r.
22:50 TREX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 maja 2024 r.
17/04/24 20:01 TREX S.A.: Informacja w sprawie pierwszych przychodów osiągniętych po zmianie przedmiotu działalności
15/04/24 22:18  brak uprawnień TREX SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
18/03/24 18:26  brak uprawnień TREX SA (3/2024) Raport roczny za rok obrotowy 2023
01/02/24 15:17  brak uprawnień TREX SA (2/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku ? objęcie obowiązkiem konsolidacji
15:04 TREX S.A.: Nabycie 100% udziałów w podmiocie zagranicznym
26/01/24 11:15  brak uprawnień TREX SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
04/01/24 19:36  brak uprawnień GPW: komunikat - TREX
28/12/23 17:32 DOWNSTREAM S.A.: Przyjęcie przez Zarząd strategii rozwoju Spółki na lata 2024-2025
21/12/23 22:53  brak uprawnień TREX SA (20/2023) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki