Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 11:02
kontakt
TRANSPOL

Komunikaty

05/05/23 13:11  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki TRANS POLONIA S.A.
04/05/23 21:30 TRANS POLONIA S.A.: Wypowiedzenie umowy przez firmę audytorską
28/04/23 20:48 TRANS POLONIA S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej
20:46 TRANS POLONIA S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
20:42 TRANS POLONIA S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
20:39 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A.
TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A.
24/04/23 17:48 TRANS POLONIA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
18/04/23 15:41  brak uprawnień Trans Polonia chce w '23 osiągnąć przychody jak sprzed sprzedaży udziałów w OTP
05/01/23 12:40 TRANS POLONIA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
28/11/22 17:08 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/09/22 07:45 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/07/22 10:04 TRANS POLONIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
29/06/22 16:20  brak uprawnień Trans Polonia wypłaci 0,13 zł dywidendy na akcję
16:13 TRANS POLONIA S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r.