Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 16:21
kontakt
TOYA

Komunikaty

19/09/23 15:45 TOYA S.A.: Spłata kredytu w ramach Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z dnia 14 września 2020 roku
13/09/23 14:55 TOYA S.A.: Decyzja o spłacie kredytu stwierdzonego umową o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
07/09/23 17:01 TOYA S.A.: Rejestracja zmian Statutu TOYA S.A.
24/08/23 17:35 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/07/23 13:35 TOYA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
29/06/23 17:50 TOYA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2023 r.
17:23 TOYA S.A.: Treść projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywającego się w dniu 29 czerwca 2023 r., zgłoszonej przez akcjonariusza.
01/06/23 16:23 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2023r., istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
14:34 TOYA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2023r.
14:13 TOYA S.A.: Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022.
23/05/23 20:43 TOYA S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022
11/05/23 17:31 TOYA S.A.: HASH(0x3631f98)
29/03/23 14:31 TOYA S.A.: Aneks z dnia 29 marca 2023 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr 09/030/19/Z/VV
23/03/23 19:30 TOYA S.A.: TOYA S.A.
19:27 TOYA S.A.: TOYA S.A.