Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 06:19
kontakt
TOWERINVT

Komunikaty

28/09/23 12:29 TOWER INVESTMENTS S.A.: TOWER INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14/06/23 15:10 TOWER INVESTMENTS S.A.: Przedterminowy wykup części obligacji serii A Emitenta
14:56 TOWER INVESTMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2023 r.
14:50 TOWER INVESTMENTS S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2023 roku
29/05/23 22:55 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zawarcie istotnej umowy
26/05/23 20:38 TOWER INVESTMENTS S.A.: TOWER INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/23 19:13 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
27/04/23 18:02 TOWER INVESTMENTS S.A.: Emisja obligacji serii C
26/04/23 20:28 TOWER INVESTMENTS S.A.: TOWER INVESTMENTS S.A.
19:46 TOWER INVESTMENTS S.A.: TOWER INVESTMENTS S.A.
31/03/23 23:40 TOWER INVESTMENTS S.A.: Istotna informacja dotycząca spółki zależnej i platformy deli2.pl
27/03/23 17:21 TOWER INVESTMENTS S.A.: Przedterminowy wykup części obligacji serii A Emitenta
13/03/23 20:56 TOWER INVESTMENTS S.A.: Przedterminowy wykup części obligacji serii A Emitenta
13/02/23 22:12 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zmiana adresu siedziby Spółki
31/01/23 15:18 TOWER INVESTMENTS S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.