Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 04:08
kontakt
TOWERINVT

Komunikaty

26/05/23 20:38 TOWER INVESTMENTS S.A.: TOWER INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/23 19:13 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
27/04/23 18:02 TOWER INVESTMENTS S.A.: Emisja obligacji serii C
26/04/23 20:28 TOWER INVESTMENTS S.A.: TOWER INVESTMENTS S.A.
19:46 TOWER INVESTMENTS S.A.: TOWER INVESTMENTS S.A.
31/03/23 23:40 TOWER INVESTMENTS S.A.: Istotna informacja dotycząca spółki zależnej i platformy deli2.pl
27/03/23 17:21 TOWER INVESTMENTS S.A.: Przedterminowy wykup części obligacji serii A Emitenta
13/03/23 20:56 TOWER INVESTMENTS S.A.: Przedterminowy wykup części obligacji serii A Emitenta
13/02/23 22:12 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zmiana adresu siedziby Spółki
31/01/23 15:18 TOWER INVESTMENTS S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
11/01/23 09:03 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
02/01/23 20:58 TOWER INVESTMENTS S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki z pełnionej funkcji
30/12/22 15:29 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną
14/12/22 19:18 TOWER INVESTMENTS S.A.: Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii A
30/11/22 17:25 TOWER INVESTMENTS S.A.: Porozumienie dotyczące zmiany warunków emisji obligacji serii A