Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 03:52
kontakt
THEDUST

Komunikaty

23/05/23 08:37  brak uprawnień The Dust chce stopniowo zwiększać liczbę premier gier i przechodzić na model self publishingu
08:13 THE DUST S.A.: Strategia grupy kapitałowej The Dust S.A. na lata 2023-2028
16/05/23 20:40 THE DUST S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
06/04/23 10:28 THE DUST S.A.: 4Knights S.A. - zawarcie umowy z globalnym wydawcą
07/03/23 18:31 THE DUST S.A.: Premiera gry Hotel Renovator
13/02/23 22:51  brak uprawnień THE DUST SA (3/2023) Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2022 r.
10/02/23 07:46  brak uprawnień Spółka zależna The Dust ma umowę z Focus Entertainment na wydanie Airport Renovator
07:38 THE DUST S.A.: Zawarcie pomiędzy Two Horizons a Focus Entertainment umowy wydawniczej na wydanie gry Airport Renovator
31/01/23 18:40  brak uprawnień THE DUST SA (2/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.
26/01/23 11:30  brak uprawnień THE DUST SA (1/2023) Rejestracja zmian statutu
15/12/22 20:48 THE DUST S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 grudnia 2022 r.
20:42  brak uprawnień THE DUST SA (11/2022) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15.12.2022 r.
19/11/22 18:18  brak uprawnień THE DUST SA (10/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - korekta
16:11 THE DUST S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - korekta
18/11/22 21:04  brak uprawnień THE DUST SA (9/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia