Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 06:14
kontakt
TESGAS

Komunikaty

10/07/24 18:36 TESGAS S.A.: Zmiany w składzie Zarządu TESGAS S.A.
12/06/24 15:38 TESGAS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 11.06.2024 r.
11:59 TESGAS S.A.: Powołanie Zarządu na nową kadencję
11/06/24 21:43 TESGAS S.A.: Uchwały powzięte i niepowzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 11.06.2024 r.
29/05/24 08:23 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/24 13:24 TESGAS S.A.: Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
16/05/24 14:46 TESGAS S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego GK TESGAS za I kwartał 2024 roku
14:01 TESGAS S.A.: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TESGAS S.A. za rok obrotowy 2023 r. oraz sprawozdanie z działalności rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2023 r.
15/05/24 14:05 TESGAS S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 11 czerwca 2024 roku
13:56 TESGAS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
07/05/24 18:44  brak uprawnień Tesgas rekomenduje przeznaczenie zysku za '23 w całości na kapitał zapasowy
18:27 TESGAS S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto Spółki za rok 2023
15:25 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z EWE energia sp. z o.o.
30/04/24 11:21  brak uprawnień Tesgas ma umowę z Gaz-Systemem o wartości 10,35 mln zł netto
11:01 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z OGP GAZ SYSYTEM S.A.