Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 14:29
kontakt
TERMOREX

Komunikaty

29/03/24 08:51 TERMO-REX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
17/01/24 13:30 TERMO-REX S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku.
03/01/24 15:51 TERMO-REX S.A.: Zawarcie umowy pożyczki ze Spółką dominującą..
02/01/24 14:28 TERMO-REX S.A.: Otrzymanie płatności z tytułu umowy zbycia akcji spółki zależnej.
20/12/23 20:32 TERMO-REX S.A.: Podpisanie umowy zbycia akcji spółki zależnej.
13/12/23 19:30 TERMO-REX S.A.: Otrzymanie wiążącej oferty kupna od Termo-Rex SA akcji spółki zależnej.
19:22 TERMO-REX S.A.: Temat: Podpisanie umowy o zachowaniu poufności, przystąpienie do czynności due diligence oraz negocjacji warunków transakcji sprzedaży akcji spółki zależnej - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
01/12/23 12:30 TERMO-REX S.A.: Niedojście do skutku zbycia nieruchomości
24/11/23 13:18 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/10/23 TERMO-REX S.A.: Zamiar zbycia nieruchomości
25/09/23 14:32 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/09/23 13:52 TERMO-REX S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Termo-Rex S.A.
13:42 TERMO-REX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex SA.
13:37 TERMO-REX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 września 2023 roku.
11/09/23 14:50 TERMO-REX S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki