Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 05:05
kontakt
TBULL

Komunikaty

15/03/23 08:30 T-BULL S.A.: Raport miesięczny za luty 2023
15/02/23 09:08 T-BULL S.A.: Raport miesięczny za styczeń 2023
09/02/23 17:18  brak uprawnień T-Bull ma umowę z międzynarodowym wydawcą na wydanie gry Wildlife Photographer
17:05 T-BULL S.A.: Podpisanie umowy wydawniczej z dużym międzynarodowym wydawcą na wydanie gry Wildlife Photographer (dawniej Birding Simulator)
03/02/23 11:02 T-BULL S.A.: Premiera gry "Dice _ Spells"
31/01/23 11:15 T-BULL S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.
16/01/23 08:32 T-BULL S.A.: Raport miesięczny za grudzień 2022
10/01/23 22:15 T-BULL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 5) i art. 87 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
24/12/22 00:23 T-BULL S.A.: Wybór projektu Spółki do dofinansowania kwotą 2,71 mln zł (Szybka Ścieżka - innowacje cyfrowe)
16/12/22 23:25 T-BULL S.A.: Zatwierdzenie prospektu sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, I, J
20:09 T-BULL S.A.: Premiera gry " Bike Riders: Dirt Moto Racing"
16:57  brak uprawnień KNF zatwierdziła prospekty Movie Games i T-Bull
15/12/22 11:35 T-BULL S.A.: Raport miesięczny za listopad 2022
29/11/22 23:57 T-BULL S.A.: T-BULL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23:47 T-BULL S.A.: T-BULL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego