Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 08:21
kontakt
TAMEX

Komunikaty

15/04/24 16:04  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (6/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
05/04/24 14:03 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
13:57 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną NOVA SPORT sp. z o.o.
21/03/24 14:51 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
14:42  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (5/2024) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tamex Obiekty Sportowe S.A.
20/03/24 18:44  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (4/2024) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za 2023 rok
18:39  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (3/2024) Jednostkowy raport roczny Tamex Obiekty Sportowe S.A. za 2023 rok
05/03/24 22:09 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
04/03/24 21:35 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Korekta raportu ESPI nr 2/2024 - Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
21:19 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Korekta raportu ESPI nr 1/2024 - Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
29/02/24 14:34 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z "NOVA SPORT" sp. z o.o.
14/02/24 16:01  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (2/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:52 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
15:33 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. z "NOVA SPORT" sp. z o.o.
30/01/24 15:09  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.