Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 01:53
kontakt
SYGNITY

Komunikaty

26/05/23 14:26 SYGNITY: Informacja nt. przedterminowego wykupu obligacji serii 1/2021
19/05/23 17:32 SYGNITY: Rejestracja zmian w Statucie Sygnity S.A.
15/05/23 11:04 SYGNITY: Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 maja 2023 roku
09/05/23 15:00 SYGNITY: Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
14:32 SYGNITY: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 9 maja 2023 roku
28/04/23 17:02 SYGNITY: Informacja nt. zawarcia umów kredytów
27/04/23 17:45 SYGNITY: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
26/04/23 09:26  brak uprawnień BM mBanku podwyższył cenę docelową dla akcji Sygnity do 20,70 zł
12/04/23 14:16 SYGNITY: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
07/04/23 17:00 SYGNITY: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
03/04/23 14:23 SYGNITY: Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 marca 2023 roku
30/03/23 12:54 SYGNITY: Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej
28/03/23 17:09 SYGNITY: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 28 marca 2023 roku
23/03/23 16:58 SYGNITY: Uzupełnienie dokumentacji mającej być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
15/03/23 08:56 SYGNITY: Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.