Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 18:22
kontakt
SYGNIS

Komunikaty

19/07/24 18:36  brak uprawnień SYGNIS SA (17/2024) Rezygnacja Wiceprezes Zarządu
23/06/24 11:38 Sygnis S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2024 r.
21/06/24 17:33  brak uprawnień SYGNIS SA (16/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2024 r.
20/06/24 23:13  brak uprawnień SYGNIS SA (15/2024) Uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2024 r. zmiany Statutu Spółki
05/06/24 12:35 Sygnis S.A.: Otrzymanie informacji o wyłonieniu projektu do dofinansowania
24/05/24 23:11  brak uprawnień SYGNIS SA (14/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r.
23:08 Sygnis S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r.
22:36  brak uprawnień SYGNIS SA (13/2024) Jednostkowy i Skonsolidowany raporty roczne za rok obrotowy 2023
17:23 Sygnis S.A.: Podjęcie przez Zarząd decyzji dokonaniu odpisów aktualizujących
22/05/24 23:41  brak uprawnień SYGNIS SA (12/2024) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2023 rok obrotowy
15/05/24 23:52  brak uprawnień SYGNIS SA (11/2024) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku
12/05/24 21:37  brak uprawnień SYGNIS SA (10/2024) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 r.
15/04/24 11:41  brak uprawnień SYGNIS SA (9/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
27/03/24 19:35 Sygnis S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 marca 2024 r.
26/03/24 22:21  brak uprawnień SYGNIS SA (8/2024) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 marca 2024 r.