Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 16:27
kontakt
STEMCELL

Komunikaty

07/09/23 13:04 STEM CELLS SPIN S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki
14/08/23 18:04  brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (8/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
30/06/23 13:08 STEM CELLS SPIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stem Cells Spin S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
29/06/23 14:33  brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (7/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Stem Cells Spin S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku
02/06/23 13:58 STEM CELLS SPIN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 29 czerwca 2023 roku
13:40  brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (6/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 29 czerwca 2023 roku
31/05/23 12:49  brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (5/2023) Raport roczny za rok obrotowy 2022
14/02/23 18:09  brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (3/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
27/01/23 14:17  brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (2/2023) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Stem Cells Spin S.A. za 2022 i 2023 rok.
13:32  brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
31/12/22 15:17  brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (11/2022) Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki
14/11/22 15:12  brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (10/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
22/08/22 15:36 STEM CELLS SPIN S.A.: Podpisanie umowy powierzenia grantu
16/08/22 15:43  brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (9/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
26/07/22 16:49 STEM CELLS SPIN S.A.: Wybranie projektu Emitenta do dofinansowania