Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 02:42
kontakt
STARWARD

Komunikaty

30/05/23 22:36 brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (14/2023) Rejestracja zmian Statutu Spółki w KRS
11/05/23 22:18 brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (13/2023) Korekta raportu bieżącego EBI nr 12/2023 dotyczącego zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2023 r.
17:20 brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (12/2023) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2023 r.
17:16 brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (11/2023) Raport okresowy Starward Industries S.A. za I kwartał 2023 r.
21/04/23 08:30 brak uprawnień Starward Industries złożył w KNF prospekt w związku z planami przejścia na rynek regulowany GPW
20/04/23 21:13 brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (10/2023) Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu Starward Industries S.A.
18/04/23 23:45 brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (9/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Starward Industries S.A.
23:22 brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (8/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 18 kwietnia 2023 r.
23:09 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 18 kwietnia 2023 r.
17/04/23 19:27 brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (7/2023) Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 kwietnia 2023 r.
19:00 brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (6/2023) Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 kwietnia 2023 r.
11/04/23 23:02 brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (5/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Starward Industries S.A.
22/03/23 21:51 brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (4/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starward Industries S.A.
21:50 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starward Industries S.A.
21/03/23 22:57 brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (3/2023) Uzupełnienie raportu rocznego Starward Industries S.A. za 2022 rok