Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 03:07
kontakt
STARHEDGE

Komunikaty

22/09/23 12:37 STARHEDGE S.A.: Zmiana terminu publikacji Śródrocznego Raportu okresowego za 1 półrocze 2023 r.
12/09/23 08:27 STARHEDGE S.A.: Zmiana terminu publikacji Śródrocznego Raportu okresowego za 1 półrocze 2023 r.
08/09/23 18:57 STARHEDGE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
14/07/23 17:44 STARHEDGE S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta
03/07/23 09:06 STARHEDGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2023 r.
26/06/23 20:21 STARHEDGE S.A.: Treść Uchwał podjętych w dniu 26 czerwca 2023 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
30/05/23 17:18 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/05/23 21:08 STARHEDGE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
24/05/23 17:16 STARHEDGE S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.
12/05/23 22:25 STARHEDGE S.A.: Korekta raportu rocznego za rok 2022
28/04/23 23:11 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A.
23:10 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A.
23:08 STARHEDGE S.A.: Korekta jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022- KOREKTA
22:31 STARHEDGE S.A.: Korekta jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022
00:11 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A.