Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 19:10
kontakt
STARHED

Komunikaty

27/03/24 10:51 STARHEDGE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych.
30/01/24 10:14 STARHEDGE S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
11/12/23 19:45 STARHEDGE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 i art 69a ustawy o ofercie publicznej
19:27 STARHEDGE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) i art 69a ustawy o ofercie publicznej
28/11/23 17:30 STARHEDGE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 i art 69a ustawy o ofercie publicznej
24/11/23 17:06 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/23 18:35 STARHEDGE S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r.
02/11/23 09:18 STARHEDGE S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 17/2023 - Zmiana zarządu Emitenta.
22/10/23 15:34 STARHEDGE S.A.: Zmiana zarządu Emitenta
13/10/23 17:33 STARHEDGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. w dniu 9 października 2023 r.
09/10/23 19:34 STARHEDGE S.A.: Zmiana składu Rady Nadzorczej Emitenta
19:03 STARHEDGE S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. w dniu 09.10.2023 roku
03/10/23 22:43 STARHEDGE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 i art 69a ustawy o ofercie publicznej
28/09/23 18:17 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/09/23 12:37 STARHEDGE S.A.: Zmiana terminu publikacji Śródrocznego Raportu okresowego za 1 półrocze 2023 r.