Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.31, godz. 21:16
kontakt
STALPROF

Komunikaty

25/05/23 15:46 STALPROFIL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A., w dniu 25.05.2023r.
15:45 STALPROFIL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.
 brak uprawnień Stalprofil wypłaci 0,74 zł dywidendy na akcję
15:42 STALPROFIL S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.
15:41 STALPROFIL S.A.: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2022
07:29 STALPROFIL S.A.: STALPROFIL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/05/23 09:20  brak uprawnień Stalprofil szacuje, że miał w I kw. 4,1 mln zł zysku netto, spadek o 89 proc. rdr
09:08 STALPROFIL S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe STALPROFIL S.A. za 1Q 2023 roku
28/04/23 10:13 STALPROFIL S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., zwołanego na dzień 25 maja 2023 roku.
10:11 STALPROFIL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A.
07:18 STALPROFIL S.A.: STALPROFIL S.A.
07:13 STALPROFIL S.A.: STALPROFIL S.A.
27/04/23 12:50 STALPROFIL S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotycząca wysokości dywidendy za rok 2022
26/04/23 12:31  brak uprawnień Stalprofil spodziewa się utrzymania trudnej sytuacji co najmniej do końca przyszłego kwartału
12/04/23 10:00  brak uprawnień Stalprofil chce wypłacić 0,74 zł dywidendy na akcję