Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 10:48
kontakt
SNIEZKA

Komunikaty

30/01/23 13:17 ŚNIEZKA: Zmiana adresu strony internetowej
11:01 ŚNIEZKA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
09/01/23 14:00 ŚNIEZKA: Korekta raportu bieżącego nr 1/2023 - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA
05/01/23 15:23 ŚNIEZKA: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA
22/12/22 15:47  brak uprawnień Śnieżka podpisała z instytucjami finansowymi umowy i aneksy do umów kredytowych dot. finansowania
15:32 ŚNIEZKA: Zmiana struktury finansowania bieżącej działalności Śnieżki
14/12/22 10:03  brak uprawnień Ipopema podnosi rekomendację Śnieżki do "kupuj" oraz wartość godziwą do 75,87 zł
17/11/22 10:50  brak uprawnień Śnieżka szacuje spadek rynku farb w Polsce pod względem wolumenowym w '22 na kilkanaście proc.
07:34  brak uprawnień Zysk netto j.d. Śnieżki w III kw. 2022 r. spadł o 14,3 proc. rdr do 19,9 mln zł
07:01 ŚNIEZKA: ŚNIEZKA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/09/22 10:28  brak uprawnień Śnieżka liczy się z istotnym spadkiem popytu w kolejnym sezonie
13/09/22 18:02  brak uprawnień Zysk netto j.d. Śnieżki w II kw. 2022 r. spadł o 56 proc. rdr do 8,9 mln zł
17:12 ŚNIEZKA: ŚNIEZKA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/07/22 08:28  brak uprawnień Ipopema obniża cenę docelową akcji Śnieżki i podtrzymuje zalecenie "sprzedaj"
31/05/22 18:49 ŚNIEZKA: Powołanie członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu