Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 12:55
kontakt
SKYLINE

Komunikaty

17/03/23 14:16 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
14:14 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
14:10 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
02/01/23 11:49 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
02/12/22 16:42 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie
24/11/22 17:06 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/09/22 20:49 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/09/22 17:13 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku
10/08/22 14:22 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i H Spółki do obrotu na rynku regulowanym
08/08/22 21:11 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Powołanie prokurenta
21/07/22 17:29 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Sprzedaż nieruchomości spółki zależnej
10:11 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Umorzenie postępowania administracyjnego przez KNF
01/07/22 15:25 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Uchwały podjęte na NWZA w dniu 1 lipca 2022 r.
15:21 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 1 lipca 2022 r.
28/05/22 19:55 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia