Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 20:20
kontakt
SHOPER

Komunikaty

28/06/24 11:38  brak uprawnień Dynamika zwyżki obrotów na platformie Shopera w II kw. kilkukrotnie wyższa od rynku (wywiad)
07:15  brak uprawnień Dynamika zwyżki obrotów na platformie Shopera w II kw. kilkukrotnie wyższa od rynku (wywiad)
20/06/24 16:36 Shoper S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie - znaczne pakiety akcji
14/06/24 18:16 Shoper S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie - znaczne pakiety akcji
13/06/24 16:48 Shoper S.A.: Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 19 MAR
12/06/24 11:37 Shoper S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A. w dniu 11 czerwca 2024 roku
09:57  brak uprawnień Shoper wypłaci 0,67 zł dywidendy na akcję za '23
09:55 Shoper S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Shoper S.A.
09:47 Shoper S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
29/05/24 10:05 Shoper S.A.: Asymilacja akcji serii F - Oświadczenie KDPW
28/05/24 12:13 Shoper S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu giełdowego
27/05/24 18:25  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki SHOPER
15/05/24 18:08  brak uprawnień Shoper chce wypłacić 0,67 zł dywidendy na akcję
17:52 Shoper S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.
14/05/24 18:55 Shoper S.A.: Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji wypłaty dywidendy