Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 08:13
kontakt
SHEEPYARD

Komunikaty

22/03/23 14:26 brak uprawnień SHEEPYARD SA (3/2023) Korekta raportu rocznego za 2022 r.
20/03/23 22:02 brak uprawnień SHEEPYARD SA (2/2023) Raport roczny za 2022 r.
20/01/23 15:42 SHEEPYARD S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
13/01/23 21:16 brak uprawnień SHEEPYARD SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
10/01/23 23:18 SHEEPYARD S.A.: Rejestracja akcji serii D w depozycie papierów wartościowych
28/12/22 20:14 SHEEPYARD S.A.: Złożenie wniosku o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych
12/12/22 23:07 brak uprawnień SHEEPYARD SA (19/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
24/11/22 16:19 brak uprawnień SHEEPYARD SA (18/2022) Zmiana adresu Spółki
08/11/22 23:44 brak uprawnień SHEEPYARD SA (17/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
03/11/22 20:50 brak uprawnień SHEEPYARD SA (16/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
08/08/22 22:07 brak uprawnień SHEEPYARD SA (15/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
04/08/22 00:54 brak uprawnień SHEEPYARD SA (14/2022) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie / Zmiana siedziby i adresu Spółki
24/06/22 16:29 brak uprawnień SHEEPYARD SA (13/2022) Uzupełnienie raportu nr 12/2022 z dn. 23.06.2022 r. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
23/06/22 22:42 brak uprawnień SHEEPYARD SA (12/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
16:39 EUROHIT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2022 r.