Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 13:00
kontakt
SELVITA

Komunikaty

31/05/23 20:47 SELVITA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting
12:27  brak uprawnień Selvita skupia się na rozwoju organicznym; we IX możliwa dwucyfrowa dynamika wzrostu backlogu
30/05/23 23:19  brak uprawnień Wyniki Selvity w I kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
22:58 SELVITA S.A.: SELVITA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:01 SELVITA S.A.: Zmiana adresu siedziby Spółki / Change of address of the Company's registered office
12/05/23 09:51  brak uprawnień Noble Securities obniża cenę docelową akcji Selvity do 83 zł; podtrzymuje rekomendację "akumuluj"
11/05/23 17:01  brak uprawnień Dane w badaniu fazy Ib RVU120 wykazują korzystny profil bezpieczeństwa i obiecujące oznaki skuteczności
05/05/23 17:29  brak uprawnień Ryvu Theraupeutics wyemituje na rzecz EBI prawie 600 tys. warrantów subskrypcyjnych
17:01 SELVITA S.A.: Nabycie przez Selvita d.o.o. własności nieruchomości / Purchase of a real estate by Selvita d.o.o.
08:29  brak uprawnień DM BOŚ obniżył do 83 zł cenę docelową akcji Selvity
26/04/23 17:03 SELVITA S.A.: Zaproszenie do zawarcia umowy nabycia nieruchomości przez spółkę Selvita d.o.o. / Invitation to enter into a real estate acquisition agreement by Selvita d.o.o.
17/04/23 10:16  brak uprawnień BM Pekao podwyższyło cenę docelową akcji Ryvu Therapeutics do 86,5 zł
06/04/23 17:32  brak uprawnień Ryvu Therapeutics otrzymało od Galapagos oświadczenie o rozwiązaniu umowy współpracy
30/03/23 12:48  brak uprawnień Selvita planuje intensyfikację działań sprzedażowych; oczekuje odbudowy backlogu w II półr.
09:19  brak uprawnień Selvita miała w IV kw. 23,5 mln zł EBITDA i 12 mln zysku netto