Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 06:22
kontakt
SELENAFM

Komunikaty

23/05/24 18:25 SELENA FM S.A.: Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 maja 2024 roku
18:21 SELENA FM S.A.: Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 23 maja 2024 roku
17:28  brak uprawnień Selena FM wypłaci 1,50 zł dywidendy na akcję
17:17 SELENA FM S.A.: Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Selena FM S.A.
15/05/24 12:20 SELENA FM S.A.: Odpowiedź na pytania złożone przez akcjonariusza w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych
30/04/24 10:42 SELENA FM S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie podziału zysku za 2023 rok
25/04/24 17:04  brak uprawnień Selena chce wypłacić łącznie 1,5 zł dywidendy na akcję
16:53 SELENA FM S.A.: Rekomendacja Zarządu Selena FM S.A. w sprawie podziału zysku za 2023 rok
16:45 SELENA FM S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 23 maja 2024 roku
16:43 SELENA FM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień 23 maja 2024 roku
08:16  brak uprawnień Trigon DM podniósł cenę docelową akcji Seleny FM do 46,4 zł
22/04/24 15:42 SELENA FM S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A
17/04/24 07:32  brak uprawnień Selena miała w 2023 r. 50,1 mln zł zysku netto j.d. wobec 112,1 mln zł zysku rok wcześniej
07:04 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A.
07:02 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A.