Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 21:54
kontakt
SCPFL

Komunikaty

30/05/23 08:36 SCOPE FLUIDICS S.A.: SCOPE FLUIDICS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/05/23 16:11  brak uprawnień Scope Fluidics przedstawił cele BacterOMIC, w tym m.in. rozpoczęcie produkcji komercyjnej
15:44 SCOPE FLUIDICS S.A.: Cele operacyjne w ramach projektu BacterOMIC
30/03/23 14:04 SCOPE FLUIDICS S.A.: Informacja dotycząca dywidendy
20/03/23 17:52 SCOPE FLUIDICS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 19 ust.1 MAR
17:43 SCOPE FLUIDICS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 marca 2023 r.
17:17  brak uprawnień Scope Fluidics wypłaci 85,57 zł dywidendy na akcję
17:07 SCOPE FLUIDICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 20 marca 2023 r.
09:07 SCOPE FLUIDICS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 MAR
15/03/23 12:55  brak uprawnień Scope Fluidics do końca '28 planuje doprowadzić do co najmniej 2 transakcji strategicznych (opis)
09:04  brak uprawnień Scope Fluidics do końca '28 planuje doprowadzić do co najmniej 2 transakcji strategicznych
08:45 SCOPE FLUIDICS S.A.: Strategia Rozwoju Scope Fluidics
03/03/23 14:44 SCOPE FLUIDICS S.A.: Informacja o warunkowej decyzji Państwowego Urzędu Własności Intelektualnej Chin o przyznaniu spółce Bacteromic patentu na chip mikroprzepływowy
20/02/23 16:38 SCOPE FLUIDICS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. na 20 marca 2023 r.
16:19  brak uprawnień Zarząd Scope Fluidics rekomenduje wypłatę 85,57 zł dywidendy na akcję