Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 00:24
kontakt
SAULETECH

Komunikaty

26/04/23 11:52 Saule Technologies S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian w statucie spółki zależnej - podwyższenie kapitału zakładowegoSaule S.A.
18/04/23 23:55 Saule Technologies S.A.: Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta wezwania do zapłaty
17/04/23 22:21 Saule Technologies S.A.: Podpisanie przez Saule S.A. porozumienia Term Sheet o współpracy z H.I.S. Co., Ltd.
05/04/23 17:20 Saule Technologies S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Saule S.A. umowy z Paged LABTECH na wdrożenie pilotażowego projektu
21/03/23 20:29  brak uprawnień SAULE TECHNOLOGIES SA (1/2023) Jednostkowy raport roczny Saule Technologies za rok obrotowy 2022
20/02/23 19:23 Saule Technologies S.A.: Aneks nr 2 do umowy inwestycyjnej
30/01/23 14:41 Saule Technologies S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023
14:24 Saule Technologies S.A.: Aneks nr 1 do umowy inwestycyjnej
20/01/23 18:58 Saule Technologies S.A.: Zawarcie wielostronnej umowy inwestycyjnej
19/01/23 19:29 Saule Technologies S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej
30/12/22 21:49 Saule Technologies S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza spółki Columbus Energy
14/12/22 19:59 Saule Technologies S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza spółki H.I.S. Co., Ltd.
19:36 Saule Technologies S.A.: Zawiadomienia od akcjonariuszy spółki H.I.S. Energy Holdings Co., Ltd.
14/11/22 23:21  brak uprawnień SAULE TECHNOLOGIES SA (16/2022) Raport okresowy za 3 kwartał 2022 roku
08/11/22 08:45 Saule Technologies S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA Saule Technologies S.A.