Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 16:05
kontakt
SANWIL

Komunikaty

01/06/23 15:09 SANWIL HOLDING SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał i dokumentów na ZWZ.
30/05/23 18:18 SANWIL HOLDING SA: SANWIL HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/04/23 23:46 SANWIL HOLDING SA: SANWIL HOLDING SA
23:30 SANWIL HOLDING SA: SANWIL HOLDING SA
31/01/23 11:52 SANWIL HOLDING SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
29/11/22 17:44 SANWIL HOLDING SA: SANWIL HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/10/22 12:27 SANWIL HOLDING SA: Zawarcie aneksu do istotnej umowy
19/10/22 15:07 SANWIL HOLDING SA: Rejestracja połączenia spółki zależnej z Emitentem
03/10/22 15:20 SANWIL HOLDING SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ SANWIL HOLDING S.A. w dniu 03.10.2022 r.
15:15 SANWIL HOLDING SA: Treść uchwał podjętych przez NWZ SANWIL HOLDING S.A. w dniu 03.10.2022 r.
30/09/22 18:35 SANWIL HOLDING SA: SANWIL HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/09/22 16:23 SANWIL HOLDING SA: I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał i dokumentów na NWZ.
29/08/22 13:26 SANWIL HOLDING SA: Uzgodnienie i podpisanie Planu Połączenia spółki zależnej z Emitentem
29/06/22 15:49 SANWIL HOLDING SA: Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
13:27 SANWIL HOLDING SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SANWIL HOLDING S.A. w dniu 29.06.2022 r.