Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 19:17
kontakt
RYVU

Komunikaty

27/06/24 19:41 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ryvu Therapeutics S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r. / Shareholders controlling at least 5% of the votes at the General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. convened on June 27th, 2024
16:32 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A / Resolutions adopted by the General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
17/06/24 19:03  brak uprawnień Ryvu Therapeutics spełnia warunki wypłaty drugiej transzy finansowania z EBI
18:35 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Spełnienie warunków wypłaty drugiej transzy finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego / Fulfillment of conditions for the disbursement of the Tranche B of financing from the European Investment Bank
14/06/24 11:10  brak uprawnień Ryvu planuje rozpoczęcie badania POTAMI-61 w III kw.; ma zabezpieczone środki do I kw. '26
09:26  brak uprawnień Ryvu Therapeutics przedstawiło dane kliniczne oraz przedkliniczne dla programu RVU120
09:16 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Prezentacja danych klinicznych i przedklinicznych dla programu RVU120 podczas Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2024 / Preclinical data on RVU120 and Synthetic Lethality Programs to be presented at atthe2024 European Hematology Association Congress
13/06/24 21:10 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program
03/06/24 18:45  brak uprawnień Ryvu Therapeutics podpisało z PARP umowę o dofinansowaniu projektu ONCO Prime
18:31 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości / Conclusion of funding agreement with the Polish Agency for Enterprise Development
29/05/24 17:49 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
15:01  brak uprawnień Ryvu Therapeutics uzyskał status partnera stowarzyszonego w ramach IPCEI Med4Cure
14:37 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Uzyskanie statusu Partnera Stowarzyszonego w ramach IPCEI Med4Cure / Obtaining the status of Associate Partner within IPCEI Med4Cure
27/05/24 17:38 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju / Conclusion of funding agreement with the National Centre for Research and Development
24/05/24 08:59  brak uprawnień Noble Securities obniża cenę docelową dla Ryvu Therapeutics do 75,5 zł