Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 19:45
kontakt
ROCCA

Komunikaty

28/06/24 11:39 brak uprawnień ROCCA SA (11/2024) Uzupełnienie raportu nr 9/2024 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
27/06/24 17:08 brak uprawnień ROCCA SA (10/2024) Uzupełnienie raportu nr 9/2024 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
01:30 ROCCA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2024 roku
26/06/24 23:44 brak uprawnień ROCCA SA (9/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
23:41 brak uprawnień ROCCA SA (8/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2024 roku
05/06/24 23:47 brak uprawnień ROCCA SA (7/2024) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 roku w wyniku otrzymania żądania od akcjonariusza
23:46 ROCCA S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 roku w wyniku otrzymania żądania od akcjonariusza
30/05/24 21:51 ROCCA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2024 roku
21:40 brak uprawnień ROCCA SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2024 roku
07/05/24 23:19 brak uprawnień ROCCA SA (5/2024) Raport za I kwartał 2024
15/04/24 23:10 brak uprawnień ROCCA SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
20/03/24 21:45 brak uprawnień ROCCA SA (3/2024) Raport roczny za rok 2023
06/02/24 14:09 brak uprawnień ROCCA SA (2/2024) Zawarcie umowy z firmą audytorską
31/01/24 22:14 brak uprawnień ROCCA SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
03/11/23 23:53 brak uprawnień ROCCA SA (9/2023) Raport za III kwartał 2023