Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.28, godz. 12:13
kontakt
ROBINSON

Komunikaty

13/04/23 06:56  brak uprawnień Robinson Europe wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję
12/04/23 22:22 ROBINSON EUROPE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 kwietnia 2023 r.
22:17  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (5/2023) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
22:16  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (4/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 kwietnia 2023 r.
17/03/23 17:05  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (3/2023) Raport okresowy za I kwartał 2022/2023 roku obrotowego
14/03/23 21:37 ROBINSON EUROPE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2023 r.
21:26  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (2/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2023 r.
13:31 ROBINSON EUROPE S.A.: Korekta zawiadomienia w sprawie zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
07/03/23 15:32 ROBINSON EUROPE S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
18/01/23 15:03  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (1/2023) Raport roczny za rok obrotowy 2021/2022
03/01/23 15:22 ROBINSON EUROPE S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
14/12/22 18:08 ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
25/11/22 13:36 ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie umowy o kredyt obrotowy
15/11/22 15:32  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (9/2022) Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023
14/09/22 14:21  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (8/2022) Raport okresowy za III kwartał 2021/2022 roku obrotowego