Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 15:13
kontakt
ROAD

Komunikaty

27/06/24 19:17 ROAD STUDIO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
18:59  brak uprawnień ROAD STUDIO SA (7/2024) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 27 czerwca 2024 roku
27/05/24 18:25 ROAD STUDIO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2024 roku
18:16  brak uprawnień ROAD STUDIO SA (6/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2024 roku
18:02  brak uprawnień ROAD STUDIO SA (5/2024) Raport roczny za 2023 rok
17/05/24 12:08 ROAD STUDIO S.A.: Otrzymanie decyzji w zakresie certyfikacji gry Alaskan Road Truckers w wersji na konsole
16/05/24 08:31 ROAD STUDIO S.A.: Ustalenie daty premiery Alaskan Road Truckers w wersji konsolowej
15/05/24 21:58  brak uprawnień ROAD STUDIO SA (4/2024) Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2024 r.
09/05/24 11:19 ROAD STUDIO S.A.: Informacje nt. Alaskan Road Truckers w wersji konsolowej.
18/04/24 13:05 ROAD STUDIO S.A.: Ustalenie daty premiery gry Alaskan Road Truckers na platformie Epic Games Store
15/04/24 19:07  brak uprawnień ROAD STUDIO SA (3/2024) Zakres przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
19/02/24 10:31 ROAD STUDIO S.A.: Otrzymanie od Pana Macieja Nowaka wezwania do zapłaty wraz z wezwaniem do zaniechania naruszania dóbr osobistych oraz usunięcia skutków naruszenia w łącznej kwocie 900.000,00 złotych.
12/02/24 22:34  brak uprawnień ROAD STUDIO SA (2/2024) Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
07/02/24 08:30 ROAD STUDIO S.A.: Strategia Road Studio S.A.
24/01/24 21:21 ROAD STUDIO S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej