Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 13:25
kontakt
ROAD

Komunikaty

02/06/23 17:30 ROAD STUDIO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Road Studio S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku
17:23  brak uprawnień ROAD STUDIO SA (7/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Road Studio S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku
14/05/23 19:08  brak uprawnień ROAD STUDIO SA (6/2023) Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2023 r.
20/03/23 20:43  brak uprawnień ROAD STUDIO SA (5/2023) Raport roczny za 2022 rok
09/03/23 14:43  brak uprawnień ROAD STUDIO SA (4/2023) Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą
14/02/23 11:41  brak uprawnień ROAD STUDIO SA (3/2023) Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzanie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 i 2023
24/01/23 16:48 ROAD STUDIO S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
15:22 ROAD STUDIO S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
20/01/23 12:51  brak uprawnień Road Studio i Movie Games mają umowę z GMG Label Limited na wydanie Alaskan Truck Simulator
10:59 ROAD STUDIO S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy trójstronnej z Green Man Gaming
16/01/23 13:37  brak uprawnień ROAD STUDIO SA (2/2023) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu
06/01/23 23:25  brak uprawnień ROAD STUDIO SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
27/12/22 22:44  brak uprawnień ROAD STUDIO SA (27/2022) Korekta raportu okresowego za I, II i III kwartał 2022 r.
22/12/22 17:30  brak uprawnień Road Studio ma termsheet z Green Man Gaming Publishing na wydanie Alaskan Truck Simulator
17:16 ROAD STUDIO S.A.: Zawarcie przez Emitenta Term Sheet z Green Man Gaming