Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 20:24
kontakt
REINO

Komunikaty

05/07/24 20:34 REINO CAPITAL SA: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach kapitału docelowego oraz zmiany §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki
19/06/24 13:14 REINO CAPITAL SA: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki.
13/06/24 23:21 REINO CAPITAL SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki REINO Capital S.A. w dniu 13 czerwca 2024 roku
23:14 REINO CAPITAL SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
15:42 REINO CAPITAL SA: Uzgodnienie wstępnych warunków transakcji dotyczących nabycia do 100% udziałów spółki prowadzącej działalność na rynku usług facility management
29/05/24 17:39 REINO CAPITAL SA: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach kapitału docelowego oraz zmiany §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki
27/05/24 07:19 REINO CAPITAL SA: REINO CAPITAL SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/24 16:14 REINO CAPITAL SA: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 czerwca 2024 r., w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki
15/05/24 16:36 REINO CAPITAL SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 13 czerwca 2024 r.
26/04/24 15:35 REINO CAPITAL SA: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach kapitału docelowego oraz zmiany §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki oraz ustalenie ceny emisyjnej
25/04/24 23:37 REINO CAPITAL SA: REINO CAPITAL SA
23:35 REINO CAPITAL SA: REINO CAPITAL SA
19/01/24 23:19 REINO CAPITAL SA: Odpowiedź na pytania akcjonariusza udzielone poza walnym zgromadzeniem
23:01 REINO CAPITAL SA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
29/11/23 07:28 REINO CAPITAL SA: REINO CAPITAL SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego