Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.28, godz. 03:28
kontakt
REDAN

Komunikaty

10/03/23 15:22 REDAN: Korekta raportu bieżącego nr 5/2023 z 9 marca 2023 r- "Częściowe rozwiązanie odpisu aktualizującego należności od spółki Top Secret Sp. z o.o."
09/03/23 16:30 REDAN: Częściowe rozwiązanie odpisu aktualizującego należności od spółki Top Secret Sp. z o.o.
28/02/23 08:22 REDAN: Zawarcie porozumienia o wzajemnych rozliczeniach
20/01/23 14:21 REDAN: Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii F wyemitowanych przez Redan SA
11/01/23 21:58 REDAN: Terminy przekazania raportów okresowych Redan SA w 2023 r.
21:54 REDAN: Sprzedaż obligacji serii F wyemitowanych przez Redan
24/11/22 18:39 REDAN: REDAN formularz raportu kwartalnego
03/10/22 21:47 REDAN: Wypełnienie warunków umowy nabycia praw do znaków towarowych oraz innych praw
29/09/22 23:20 REDAN: Przejęcie kredytu w rachunku bieżącym przez Redan oraz rozwiązanie rezerwy w kwocie 7,6 mln zł
23/09/22 22:06 REDAN: Warunkowe wstąpienie Redan w umowy zastawu na prawach ochronnych na znaki towarowe z bankiem HSBC
22:02 REDAN: Warunkowe przejęcie kredytu w rachunku bieżącym przez Redan oraz aneks z bankiem HSBC
16/09/22 09:40 REDAN: REDAN formularz raportu półrocznego
09:28 REDAN: Korekta raportu okresowego za I półrocze 2022 r.
15/09/22 19:24 REDAN: REDAN formularz raportu półrocznego
08/09/22 21:03 REDAN: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego półrocznego za I połowę 2022 r. oraz raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r. podanych pierwotnie w raporcie bieżącym nr 1/2022 z dnia 20 stycznia 2022.