Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 21:11
kontakt
RAEN

Komunikaty

16/07/24 19:49 Raen S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki
08/07/24 11:02 Raen S.A.: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację akcji serii I w depozycie papierów wartościowych
01/07/24 20:21 Raen S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Raen S.A. w dniu 28 czerwca 2024 roku
20:01 Raen S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
28/06/24 15:25 Raen S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.
05/06/24 21:19 Raen S.A.: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
21:05 Raen S.A.: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
01/06/24 20:39 Raen S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2024 roku
28/05/24 00:49 Raen S.A.: Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki Raen S.A.
27/05/24 14:55 Raen S.A.: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
17/05/24 18:54 Raen S.A.: Raen S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/24 10:59 Raen S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Raen S.A. w dniu 14 maja 2024 roku
14/05/24 19:46 Raen S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. w dniu 14 maja 2024 r. oraz projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta
10/05/24 17:03 Raen S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30/04/24 11:29 Raen S.A.: Podjęcie uchwały zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego