Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 08:23
kontakt
QUBICGMS

Komunikaty

14/09/23 08:27 QUBICGAMES S.A.: Rozszerzenie współpracy w ramach umowy ramowej z Crazy Labs Ltd.
04/09/23 15:35 QUBICGAMES S.A.: Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej Another Moon
14/08/23 17:31  brak uprawnień QUBICGAMES SA (8/2023) Jednostkowy oraz skonsolidowany raport za II kwartał 2023 r.
01/08/23 11:50 QUBICGAMES S.A.: Przejęcie praw wydawniczych do serii gier Tools Up! przez spółkę zależną Untold Tales S.A.
31/07/23 16:00 QUBICGAMES S.A.: Rozszerzenie współpracy w ramach umowy ramowej z Voodoo
11:53 QUBICGAMES S.A.: Istotny kontrakt wydawniczy spółki zależnej Untold Tales S.A.
07/07/23 09:49  brak uprawnień QUBICGAMES SA (7/2023) Raport Bieżący nr 7/2023 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
03/07/23 16:21 QUBICGAMES S.A.: Raport sprzedażowy gry Everdream Valley wydanej przez spółkę zależną Untold Tales S.A.
16:16 QUBICGAMES S.A.: Zawarcie umowy ramowej z Voodoo
16:12 QUBICGAMES S.A.: Zakończenie negocjacji w sprawie zbycia akcji Untold Tales S.A.
27/06/23 18:14 QUBICGAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2023 rokuWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2023 roku
18:04  brak uprawnień QUBICGAMES SA (6/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QubicGames S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 r.
14/06/23 19:36 QUBICGAMES S.A.: Zawarcie sześciu umów na portowanie i wydanie sześciu gier z Homa Games SAS
07/06/23 22:05 QUBICGAMES S.A.: Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia praw wydawniczych do gry Tools Up!
08:49 QUBICGAMES S.A.: Współpraca z TheSoul Publishing - ogłoszenie tytułów gier