Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 04:45
kontakt
PULAWY

Komunikaty

21/09/23 14:18  brak uprawnień Orlen podtrzymuje zainteresowanie przejęciem Azotów Puławy
18/09/23 22:45 PUŁAWY: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za II kwartał 2023 roku oraz za I półrocze 2023 roku.
12/09/23 17:02 PUŁAWY: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w sierpniu 2023 roku.
30/08/23 15:04  brak uprawnień Orlen podtrzymuje, że rozstrzygnięcia w sprawie kupna Puław będą do końca '23 - prezes
23/08/23 18:02 PUŁAWY: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku.
10/08/23 17:46 PUŁAWY: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w lipcu 2023 roku.
14/07/23 12:18 PUŁAWY: Informacja dot. umowy o kompleksową realizację inwestycji pn. "Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe"
10/07/23 17:33 PUŁAWY: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w czerwcu 2023 roku.
03/07/23 07:00  brak uprawnień Inwestycje Orlenu w '24 powyżej 36 mld zł, koncern szuka okazji do przejęć - prezes
29/06/23 07:23  brak uprawnień Sprzedaż uprawnień do emisji CO2 zwiększy EBIT i EBITDA Grupy Azoty za II kw. o 182,2 mln zł
28/06/23 21:51 PUŁAWY: Informacja o wpływie sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
26/06/23 21:06 PUŁAWY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 26 czerwca 2023 roku.
21:01 PUŁAWY: Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 26 czerwca 2023 roku.
20/06/23 20:32 PUŁAWY: Zawarcie aneksu do Umowy Ramowej oraz aneksów i nowych Kontraktów Indywidualnych na dostawy gazu z PKN Orlen S.A.
12/06/23 21:45  brak uprawnień Grupa Azoty Puławy wyprodukowała w maju 31 tys. ton nawozów azotowych, o 74 proc mniej rdr