Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 09:33
kontakt
PRYMUS

Komunikaty

19/07/24 14:04 PRYMUS S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
10:18  brak uprawnień Redukcja zapisów w ramach zaproszenia Prymusa do sprzedaży akcji własnych wyniosła 94,4 proc.
09:56 PRYMUS S.A.: Podsumowanie skupu akcji własnych
21/06/24 08:04 PRYMUS S.A.: Publikacja zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Prymus S.A.
19/06/24 13:46  brak uprawnień Prymus przeprowadzi skup do 500 tys. akcji własnych w cenie 8,5 zł za papier
13:31 PRYMUS S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie przeprowadzania skupu akcji własnych
07/06/24 10:53 PRYMUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2024 r.
06/06/24 15:02  brak uprawnień PRYMUS SA (10/2024) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
17/05/24 12:36 PRYMUS S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 6 czerwca 2024 r.
12:27  brak uprawnień PRYMUS SA (9/2024) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 6 czerwca 2024 r.
15/05/24 08:46  brak uprawnień PRYMUS SA (8/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
10/05/24 11:43  brak uprawnień Akcjonariusz spółki Prymus zgłosił projekt uchwały dot. buybacku
11:22 PRYMUS S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu punktu porządku obrad w sprawie skupu akcji własnych
09/05/24 12:39 PRYMUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 6 czerwca 2024 r
12:17  brak uprawnień PRYMUS SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 6 czerwca 2024 r.