Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 15:40
kontakt
PREFAGRP

Komunikaty

20/06/24 20:38 brak uprawnień GPW: Uchwała Nr 779/2024 - PREFA GROUP
10/06/24 11:36 brak uprawnień PREFA GROUP SA (6/2024) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
29/05/24 18:51 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PREFA GROUP S.A..
15/05/24 19:54 brak uprawnień PREFA GROUP SA (5/2024) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 r.
15/04/24 20:46 brak uprawnień PREFA GROUP SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
26/03/24 08:47 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PREFA GROUP
01/03/24 09:48 Prefa Group S.A.: Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
27/02/24 14:58 Prefa Group S.A.: Aktualizacja działań Emitenta
22/02/24 16:14 Prefa Group S.A.: Ustanowienie dla Emitenta zarządu przymusowego
31/01/24 15:42 brak uprawnień PREFA GROUP SA (3/2024) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
22/01/24 15:39 brak uprawnień PREFA GROUP SA (2/2024) Zmiana adresu siedziby Spółki
13:19 brak uprawnień PREFA GROUP SA (1/2024) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
20/12/23 16:38 brak uprawnień PREFA GROUP SA (34/2023) Naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
16:35 brak uprawnień PREFA GROUP SA (33/2023) Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego
15/12/23 07:42 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PREFA GROUP S.A.