Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 23:56
kontakt
POLWAX

Komunikaty

20/02/23 15:04  brak uprawnień POLWAX SA (1/2023) Polwax Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
01/02/23 21:25 POLWAX S.A.: Złożenie sprzeciwu do nakazu zapłaty.
19/01/23 12:20 POLWAX S.A.: Podpisanie aneksu nr 17 do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
18/01/23 17:08  brak uprawnień Polwax otrzymał nakaz zapłaty 1,1 mln zł na rzecz Orlen Projekt
16:27 POLWAX S.A.: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.
02/01/23 13:01 POLWAX S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
24/11/22 17:06  brak uprawnień WZ Polwaksu upoważniło zarząd do nabycia do 5,9 mln akcji własnych
16:37 POLWAX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 listopada 2022 roku.
16:07 POLWAX S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 24 listopada 2022 roku.
15:43  brak uprawnień POLWAX SA (1/2022) Polwax Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
17/11/22 17:07 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
10/11/22 15:45 POLWAX S.A.: Ogłoszenie przez Sąd Apelacyjny wyroku w sprawie toczącej się pod sygnaturą akt I AGa 20/21 (sygn. akt Sądu I instancji VI GC 225/19)
27/10/22 11:56 POLWAX S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.
24/10/22 13:48 POLWAX S.A.: Zgłoszone przez Akcjonariusza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polwax S.A. i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad.
22/09/22 17:11 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową