Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.29, godz. 07:55
kontakt
PLGROUP

Komunikaty

27/05/24 22:29 brak uprawnień PL GROUP SA (13/2024) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2023 r.
23/05/24 21:38 PL GROUP S.A.: Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego bez zawarcia układu
15/05/24 22:25 brak uprawnień PL GROUP SA (12/2024) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku
29/04/24 16:16 PL GROUP S.A.: Podpisanie porozumienia w zakresie rozwiązania umowy najmu pomieszczeń przy ulicy Łopuszańskiej 38B
15/04/24 20:21 brak uprawnień PL GROUP SA (11/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
03/04/24 18:24 brak uprawnień GPW: komunikat - PL GROUP
27/03/24 12:03 brak uprawnień PL GROUP SA (10/2024) Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok obrotowy
11:57 brak uprawnień PL GROUP SA (9/2024) Raport roczny za 2022 rok obrotowy
19/03/24 22:33 brak uprawnień PL GROUP SA (8/2024) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r.
28/02/24 17:57 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki PL GROUP S.A. notowanych na rynku NewConnect
27/02/24 21:57 PL GROUP S.A.: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego
14/02/24 23:04 brak uprawnień PL GROUP SA (7/2024) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
30/01/24 18:54 brak uprawnień PL GROUP SA (6/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
26/01/24 23:45 brak uprawnień PL GROUP SA (5/2024) Korekta raportu nr 4/2024 z dn. 23.01.2024 r. - Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok obrotowy
23/01/24 04:22 brak uprawnień PL GROUP SA (4/2024) Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok obrotowy