Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.25, godz. 06:41
kontakt
PLATIGE

Komunikaty

24/03/23 18:08 PLATIGE IMAGE S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej Platige Image S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2022 rok
13/03/23 23:08  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (5/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok
19:14  brak uprawnień Platige Image chce wypłacić 1,15 zł dywidendy na akcję
18:58 PLATIGE IMAGE S.A.: Rekomendacja Zarządu Platige Image S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2022 rok
03/03/23 17:17  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (4/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok
26/01/23 15:57 PLATIGE IMAGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 26 stycznia 2023 roku
15:46  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (3/2023) Zmiany Statutu Platige Image S.A. dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 stycznia 2023 roku
15:43  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (2/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platige Image S.A. w dniu 26 stycznia 2023 r.
05/01/23 10:53 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie cyfrowych efektów wizualnych na potrzeby produkcji czwartego sezonu serialu The Witcher
02/01/23 17:32  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
30/12/22 18:53 PLATIGE IMAGE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 stycznia 2023 r. wraz z projektami uchwał - korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 30 grudnia 2022 r.
17:07  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (12/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 stycznia 2023 r. wraz z projektami uchwał
17:00 PLATIGE IMAGE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 stycznia 2023 r. wraz z projektami uchwał
08/12/22 16:22 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy ramowej z Nexon Korea Corporation wraz z zamówieniem na wykonanie utworów audiowizualnych
02/12/22 20:43 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie cyfrowych efektów wizualnych na potrzeby produkcji trzeciego sezonu serialu The Witcher