Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.22, godz. 09:28
kontakt
PLATIGE

Komunikaty

19/05/22 15:30 PLATIGE IMAGE S.A.: Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
17/05/22 12:22 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie produkcji animacji na potrzeby kampanii reklamowej Tourism Australia
16/05/22 16:22  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (8/2022) Informacja dotycząca emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i C Spółki w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2019 ? 2022
11/05/22 00:05  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (7/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
13/04/22 15:45 PLATIGE IMAGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 13 kwietnia 2022 roku
15:21  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (6/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
15:12  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (5/2022) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platige Image S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za 2021 rok
15:10  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (4/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platige Image S.A. w dniu 13 kwietnia 2022 r.
11:24  brak uprawnień Platige Image wypłaci 0,6 zł dywidendy na akcję
10:20 PLATIGE IMAGE S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platige Image S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za 2021 rok
17/03/22 17:45  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (3/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 kwietnia 2022 r. wraz z projektami uchwał
17:43 PLATIGE IMAGE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 kwietnia 2022 r. wraz z projektami uchwał
14:47 PLATIGE IMAGE S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej Platige Image S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2021 rok
16/03/22 21:39  brak uprawnień Platige Image chce wypłacić 0,6 zł dywidendy na akcję
21:33  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (2/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok