Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 20:50
kontakt
PLANETB2B

Komunikaty

26/06/24 23:24 brak uprawnień PLANET B2B SA (10/2024) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
25/06/24 22:58 brak uprawnień PLANET B2B SA (9/2024) Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
19:07 PLANET B2B S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PLANET B2B S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2024 roku
16:12 brak uprawnień PLANET B2B SA (8/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A.
29/05/24 12:51 PLANET B2B S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12:28 brak uprawnień PLANET B2B SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15/05/24 21:36 brak uprawnień PLANET B2B SA (6/2024) Raport Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za I kwartał 2024 r.
24/04/24 15:39 brak uprawnień PLANET B2B SA (5/2024) Korekta raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za III kwartał 2023 r.
12/04/24 12:21 brak uprawnień PLANET B2B SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
20/03/24 18:14 brak uprawnień PLANET B2B SA (3/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Planet B2B S.A. za 2023 r.
09/02/24 21:03 brak uprawnień Skrót wiadomości - piątek, 9 lutego, 21.00
20:28 brak uprawnień PLANET B2B SA (2/2024) Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych za rok 2023 i rok 2024
29/01/24 12:29 brak uprawnień PLANET B2B SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
13/11/23 08:02 brak uprawnień PLANET B2B SA (10/2023) Raport Grupy Kapitałowej Planet B2B S.A. za III kwartał 2023 r.
09/11/23 09:23 brak uprawnień PLANET B2B SA (9/2023) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2023 r.