Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 15:40
kontakt
PKO

Komunikaty

23/05/23 11:41 PKO BANK POLSKI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.
18/05/23 12:02  brak uprawnień PKO BP nie planuje w '23 emisji pod MREL, zaoferuje pierwszy produkt oparty na WIRON w IV kw.
11:34  brak uprawnień PKO BP obserwuje odbicie kredytów mieszkaniowych; może zwiększyć rynkowy udział w ich sprzedaży
10:40  brak uprawnień PKO BP ocenia, że I kwartał mógł przynieść szczyt marży odsetkowej
00:43 PKO BANK POLSKI S.A.: PKO BANK POLSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/23 17:06 PKO BANK POLSKI S.A.: Zawiadomienie o udziale Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w PKO Banku Polskim S.A.
28/04/23 17:32  brak uprawnień PKO BP podtrzymuje strategię, stawia na wzrost organiczny, chce wypłacać dywidendę (wywiad)
25/04/23 16:40  brak uprawnień Koszty składek na BFG w grupie PKO BP w I kw. 2023 r. wynoszą 280,4 mln zł
16:31 PKO BANK POLSKI S.A.: Wpływ składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2023 r.
18/04/23 12:33  brak uprawnień PKO BP, Pekao, Santander BP i BGK podpisały umowę o współpracy z Orlen Synthos Green Energy
14/04/23 13:16  brak uprawnień Wyniki PKO BP w I kw. obciąży 967 mln zł kosztów ryzyka prawnego dot. kredytów w CHF (opis)
12:47  brak uprawnień Koszty ryzyka prawnego PKO BP dot. kredytów hipotecznych CHF w I kw. wyniosły 967 mln zł
12:40 PKO BANK POLSKI S.A.: Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi CHF ujęte w wynikach I kwartału 2023 roku
09:27  brak uprawnień PKO BP ma ponad 46 tys. klientów usługi BNPL, ale liczy na znaczący wzrost aktywacji (wywiad)
13/04/23 19:08  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1 spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.