Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 21:48
kontakt
PJPMAKRUM

Komunikaty

19/06/24 14:10 PJP MAKRUM S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn. 19.06.2024r.
14:08  brak uprawnień PJP Makrum wypłaci 1,4 zł dywidendy na akcję
14:05 PJP MAKRUM S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta
14:00 PJP MAKRUM S.A.: Informacje na temat dywidendy
13:56 PJP MAKRUM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19.06.2024 r.
11/06/24 15:00 PJP MAKRUM S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Emitenta
24/05/24 08:33 PJP MAKRUM S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19.06.2024 r.
23/05/24 12:11 PJP MAKRUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 19.06.2024 r., projekty uchwał
22/05/24 17:11 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:07 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz raportu kwartalnego
14:32  brak uprawnień PJP Makrum chce wypłacić 1,4 zł dywidendy na akcję
14:23 PJP MAKRUM S.A.: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok
21/05/24 08:56 PJP MAKRUM S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
24/04/24 08:28 PJP MAKRUM S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
16/04/24 08:16 PJP MAKRUM S.A.: Szacunkowa wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres 01.01-31.03.2024 r.