Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 14:14
kontakt
PIXELCROW

Komunikaty

19/03/23 18:52 brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (11/2023) Raport roczny za rok 2022
09/03/23 13:13 Pixel Crow Games S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
12:23 brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (10/2023) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
12:18 brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (9/2023) Uchwała podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 09 marca 2023 r. wznowionym po przerwie
06/03/23 15:54 brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (8/2023) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
15:46 Pixel Crow Games S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 06 marca 2023 r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach
15:35 brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (7/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 06 marca 2023 r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach
14:06 brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (6/2023) Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta
03/03/23 09:49 brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (5/2023) Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta
14/02/23 11:45 brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (4/2023) Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzanie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 i 2023
07/02/23 16:44 brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (3/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 06 marca 2023 roku
16:38 Pixel Crow Games S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 06 marca 2023 roku
24/01/23 20:37 brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (2/2023) Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta
06/01/23 23:03 brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
27/12/22 22:08 brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (16/2022) Korekta raportu okresowego za I i II kwartał 2022 r.