Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 21:28
kontakt
PGFGROUP

Komunikaty

26/09/23 20:15 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. wraz z projektem uchwał.
20/09/23 18:17 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Rezygnacja Prezesa Zarządu.
12:46  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
18/09/23 21:09 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/09/23 21:56 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku.
21:42 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
29/08/23 19:51 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok.
19/07/23 18:13 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok.
28/06/23 18:31  brak uprawnień GPW: Komunikat: CASPAR ASSET MANAGEMENT SA, SA, SILVAIR.INC
13/06/23 17:37 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok.
30/05/23 18:02 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA formularz raportu kwartalnego
26/05/23 18:34 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku.
05/05/23 13:08  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
02/05/23 22:28 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
27/04/23 20:24 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok.