Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 15:51
kontakt
PEKABEX

Komunikaty

03/06/23 16:17 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
30/05/23 08:45  brak uprawnień Backlog Pekabeksu wynosił na koniec marca ok. 971,8 mln zł
08:23 PEKABEX: PEKABEX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/23 18:17 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
10:51 PEKABEX: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
22/05/23 16:04 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
15:55 PEKABEX: Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem wdanym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
19/05/23 12:41 PEKABEX: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
18/05/23 15:12 PEKABEX: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
16/05/23 18:36 PEKABEX: Zawarcie umowy MultiLinii kredytowej - limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
12/05/23 15:26 PEKABEX: Powzięcie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
10/05/23 20:14 PEKABEX: Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
08/05/23 17:24 PEKABEX: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
08:56  brak uprawnień BM PKO BP podniósł rekomendację dla Pekabeksu do "kupuj"
05/05/23 11:05 PEKABEX: Raport miesięczny wielkości produkcji w kwietniu 2023 r.