Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 16:46
kontakt
PBG

Komunikaty

23/01/23 11:48 PBG: Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2023 roku
01/12/22 12:00 PBG: Upływ terminu dla wykonania Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji RAFAKO S.A.
10:47  brak uprawnień Zobowiązanie MS Galleon do zakupu akcji Rafako od PBG nie zostało zrealizowane
30/11/22 21:38 PBG: PBG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/11/22 16:18 PBG: Informacja o zmianie terminu publikacji skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2022 roku.
08/11/22 20:01 PBG: Powzięcie informacji o dokonanym wpisie w przedmiocie otwarcia likwidacji Spółki
31/10/22 15:07 PBG: Uzgodnienie zmiany terminu wykonania Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji RAFAKO S.A. oraz udziałów Multaros
30/09/22 19:31 PBG: PBG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15/09/22 22:13 PBG: Zmiana terminu wykonania Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji RAFAKO S.A. oraz udziałów Multaros
29/07/22 19:15 PBG: Uzgodnienie zmiany terminu wykonania Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji RAFAKO S.A. oraz udziałów Multaros
14/07/22 10:08 PBG: Pytanie akcjonariusza na ZWZA w dniu 30 czerwca 2022 r
04/07/22 19:31  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki PBG S.A. W RESTRUKTURYZACJI I LIKWIDACJI notowanych na Głównym Rynku GPW
30/06/22 21:36 PBG: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
21:28 PBG: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji w dniu 30 czerwca 2022 roku
21:20 PBG: Zmiana terminu wykonania Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji RAFAKO S.A. oraz udziałów Multaros